Info

SB PulpDesign AB är ett enmansföretag med massor av skogsindustriell erfarenhet.

Erfarenhet
Jag, Staffan Berg, startade konsultföretaget 2020 för att verka som fristående processkonsult. Min erfarenhetsbank har byggts upp under 40 år på skiftande positioner och hos flera av Sveriges stora skogsbolag.

Sulfatprocess-delar och helhet
Jag har jobbat med sulfatprocessens alla delprocesser även om tyngdpunkten har legat i fiberlinjerna. En frågeställning som jag anser att jag är stark på är också samspelet mellan fabriksdelarna. Det återspeglas i design av buffertar mm som möjliggör en hög driftstillgänglighet i alla fabriksdelarna. Jag är en ”interaktions-specialist” till skillnad från de kollegor som behärskar kokning, kemikalieåtervinningen eller avloppsreningen.

Mekanisk massa
Mekaniska massor som TMP, CTMP och HTCMP ingår också i erfarenhetspaletten.

Process-simulering
I arbetet med helheten från vedgård till pappers/kartongbruk och avloppsreningar har jag skaffat mig stora kunskaper i process-simulering. Jag har då jobbat med skiftande programvaror som Win-Gems och det Extend-baserade PaperFront.

Fiberegenskaper – Pappersegenskaper
Ett annat område som jag har erfarenheter från är kedjan från fiberegenskaper via mälderiet och fram till den färdiga pappersprodukten. Att kunna designa sina fibrer till önskade pappersegenskaper (PulpDesign) var mitt huvuduppdrag under mer än 10 år som produkt- och processutvecklare på Iggesund Paperboard. Tekniker som kan nämnas här är malning/malsegment och val av fiberråvaror.

Avloppsvattenrening
Jag har erfarenheter från projektering och drift av såväl biologiska reningsanläggningar med biogasproduktion och kemiska fällningssteg för vatten från sulfatprocess och mekanisk massa. Ur erfarenheterna har jag tagit fram ett förfarande för att karakterisera den organiska substansen, (COD, TOC). Med resultaten utvärderas reningspotential och framtida utsläppsnivåer.

 

CV för Staffan Berg

Uppväxt; Född i Karlskoga
Utbildning; Civilingenjör, KTH Kemiteknik, Massa & Papper; 1980

Anställningar
Iggesunds Bruk 1980 – 1987
Processingenjör; 1980 – 82
Driftingenjör, björkmassa; 1982 – 85
Investeringsprojekt, Brun Linje 4, Process, driftlab, kontrollrum; 1986 – 87

Stora Kopparberg
Oppboga bruk, Överingenjör; 1988 – 1989

SCA, Östrands Sulfatfabrik 1990 – 1999
Driftingenjör, CTMP; 1990 – 92
Blockchef Fiber (Sulfat); 1993 – 95
Processansvarig, TCF-blekeriprojektet; 1995 – 96
Igångkörningsansvarig och drifting för blekeriet; 1996
Processutvecklare, slutning; 1997 – 98
Utvecklingsgruppchef; 1998 – 99

Iggesund Paperboard 1999 – 2006
Iggesunds Bruk, Sulfatbruket 

Process-specialist, troubleshooting och projektledning; 1999 – 2006

Iggesund Paperboard; Utveckling 2006 – 2020
Projektet ”Fibre engineering”, Fiberegenskaper; 2006 – 10
Fortsättning med fibrer/kartongkvalité; 2010 – 20
Processutredningar åt IP-Workington; 2006 – 14
Simulering, processalternativ inför koncession, flaskhalsar, material & energibalanser mm.                                             
Intern processkonsult, hela Holmen; 2010 – 20