Tjänster

Jag erbjuder mina tjänster främst inom;

 • Process-stöd i investeringsärenden.
  • Allt från design av processavsnittet, val av utrustning, garantivillkor (från krav på leverantörer till uppföljning i garantikörningar) och utbildningsbehov.
  • Projektledning
 • Utbildning av operatörer, vid nyinvesteringar men även på befintliga fabriksdelar.
 • Framtagande av utbildningsmaterial för detta.
 • Simuleringsmodeller för framtida processalternativ eller som utbildningsstöd
  • Balanser för energi, utsläpp, buffertoptimering eller flaskhalsidentifiering.
 • Analys av processdata , ”trouble shouting”, optimering, prestandauppföljningar mm.
 • Mentorskap, coaching mm av främst ingenjörer.
 • Övriga frågor där ni tror att mina erfarenheter passar.